MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Uznesenia MZ z 27. 8. 2019 č. 32 - 33