MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Uznesenia MZ z 19. 6. 2019 č. 27 - 31