MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Uznesenia MZ z 28. 2. 2019 č. 10 - 18