MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Uznesenia MZ z 31. 1. 2019 č. 6 - 9