MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Uznesenia ustanovujúceho MZ z 28. 11. 2018 č. 1 - 5