MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Uznesenia MZ z 7. 6. 2017 č. 82 - 83