MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 12. 8. 2020