MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 27. 5. 2020