MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 27. 11. 2019