MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 27. 8. 2019