MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 19. 6. 2019