MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 6. 5. 2019