MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 10. 4. 2019