MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 28. 2. 2019