MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 31. 1. 2019