MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 17. 10. 2018