MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 16. 8. 2018