MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 30. 5. 2018