MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 15. 11. 2017