MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 7. 6. 2017