MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 17. 5. 2017