MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 15. 2. 2017