MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 23. 11. 2016