MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 14. 9. 2015