MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 29. 1. 2015