MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Výsledky hlasovania MZ 3. 12. 2014