MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 12. 8. 2020