MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 5. 2020