MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 11. 2019