MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 27. 8. 2019