MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 28. 2. 2019