MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia MZ 28. 11. 2018