MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 5. 11. 2018