MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 16. 8. 2018