MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 30. 5. 2018