MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 15. 11. 2017