MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 26. 9. 2017