MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 2. 8. 2017

10.8.2017