MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 7. 6. 2017