MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 17. 5. 2017