MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 21. 12. 2016