MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 23. 11. 2016