MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 23. 8. 2016