MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Zápisnica zo zasadnutia MZ 16. 12. 2015