MČ KOŠICE - ŠEBASTOVCE

Faktúry

ZverejnenéPredmetZmluvná stranaCena s DPHDošlé/Vyšlé
23.11.2023 Vodné a stočné za obdobie 04 - 10/2023 VVS, a.s., Komenského č. 50, Košice 1133.89 Dodávateľská faktúra
21.11.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 11/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
20.11.2023 Mesačný poplatok 10/11/2023 - 09/12/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 88.50 Dodávateľská faktúra
20.11.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 10/2023, VO Šebastovská 9001 10/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 836.66 Dodávateľská faktúra
20.11.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 10/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 373.96 Dodávateľská faktúra
14.11.2023 Zemný plyn 11/2022 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
14.11.2023 Služby pevnej siete 10/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
12.9.2023 Nájomné - 1ks jednostranného reklamného zariadenia na ulici Šebastovskej 156 za obdobie 01/07/2023 - 31/12/2023 Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava 100.00 Odberateľská faktúra
9.11.2023 Nájomné EN 07 - 09/2023 B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 100.00 Odberateľská faktúra
9.11.2023 Seminár - účtovníctvo RVC Košice 40.00 Dodávateľská faktúra
7.11.2023 Správa osobných počítačov 10/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 290.00 Dodávateľská faktúra
7.11.2023 Výkon zodpovednej osoby 11/2023 Osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
6.11.2023 Hygienické a kancelárske potreby MÚ PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 105.82 Dodávateľská faktúra
30.10.2023 Požiarna ochrana Ing. Judita Rybičková, Budapeštianska 5, Košice 200.00 Dodávateľská faktúra
30.10.2023 Audit r. 2022 KOŠICE Audit, s.r.o., Pražská 4, Košice 840.00 Dodávateľská faktúra
23.10.2023 Mesačný poplatok 10/10/2023 - 09/11/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 88.50 Dodávateľská faktúra
23.10.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 10/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
18.10.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 09/2023 - VO , Šebastovská 9001 09/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 784.64 Dodávateľská faktúra
18.10.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 09/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 436.87 Dodávateľská faktúra
18.10.2023 Služby pevnej siete 09/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
18.10.2023 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
12.10.2023 Zemný plyn 10/2023 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
4.10.2023 KORWIN - licencia, evidencia obyvateľov DATALA, a.s., Krasovského 14, 851 01 Bratislava 2135.35 Dodávateľská faktúra
4.10.2023 Správa osobných počítačov 09/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 290.00 Dodávateľská faktúra
4.10.2023 Výkon zodpovednej osoby 10/2023 Osobnýúdaj.sk - ZO,s.r.o. ,Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
26.9.2023 Kancelárske, hygienické, čistiace prostriedky pre MÚ PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 132.92 Dodávateľská faktúra
26.9.2023 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
21.9.2023 Mesačný poplatok 10/09/2023 - 09/10/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 89.79 Dodávateľská faktúra
21.9.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 09/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
21.9.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 08/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 353.84 Dodávateľská faktúra
21.9.2023 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 08/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 769.24 Dodávateľská faktúra
21.9.2023 Seminár - pracovné stretnutie RVC Košice 335.00 Dodávateľská faktúra
14.9.2023 Classic hosting k doméne sebastovce.sk EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o., Mlynské Nivy 52B, 82105 Bratislava 47.78 Dodávateľská faktúra
12.9.2023 Zemný plyn 09/2023 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
12.9.2023 Služby pevnej siete 08/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
1.6.2023 Nájom r. 2023 + energie 04-06/2023 B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 260.00 Odberateľská faktúra
23.8.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 B-Fortuna s.r.o., 044 41 Sady nad Torysou 232 885.25 Odberateľská faktúra
3.5.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 SOMVA, Podbeľová 9, Košice - Šebastovce 16.20 Odberateľská faktúra
5.9.2023 Polohopisné a výškopisné predrealizačné zameranie pre dokumentáciu komunikácie Šalviová Geo-map.SK s.r.o., Kaspická 3, 040 12 Košice 200.00 Dodávateľská faktúra
5.9.2023 Výkon zodpovednej osoby 09/2023 osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
5.9.2023 Potreby pre MÚ, KD - papierové utierky skladané PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 147.96 Dodávateľská faktúra
5.9.2023 Správa osobných počítačov 08/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 290.00 Dodávateľská faktúra
28.8.2023 Mesačný poplatok 10/08/2023 - 09/09/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 94.82 Dodávateľská faktúra
10.8.2023 Tabuľky A5 - cintorín BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce 36.00 Dodávateľská faktúra
10.8.2023 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 07/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 700.75 Dodávateľská faktúra
10.8.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 07/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 308.41 Dodávateľská faktúra
10.8.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 08/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
10.8.2023 Odvoz odpadu 1100 L kontajner KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
10.8.2023 Služby pevnej siete 07/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.89 Dodávateľská faktúra
10.8.2023 Zemný plyn 08/2023 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
10.8.2023 Správa osobných počítačov 07/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 290.00 Dodávateľská faktúra
1.8.2023 Výkon zodpovednej osoby 08/2023 osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
1.8.2023 Vystavenie duplikátu SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 4.80 Dodávateľská faktúra
31.7.2023 Kúpa pozemku 375.00 Dodávateľská faktúra
28.7.2023 Webstránka Košice - Šebastovce júl/december 2023 Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov 180.00 Dodávateľská faktúra
28.7.2023 Zemný plyn 06/2023 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
25.7.2023 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 91.68 Dodávateľská faktúra
25.7.2023 Mesačný poplatok 10/07/2023 - 09/08/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 89.58 Dodávateľská faktúra
21.7.2023 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 06/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 622.51 Dodávateľská faktúra
21.7.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 06/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 550.63 Dodávateľská faktúra
21.7.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 07/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
21.7.2023 Správa osobných počítačov 05/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 290.00 Dodávateľská faktúra
13.7.2023 Zemný plyn 07/2023 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
12.7.2023 STP APV WinIbeu, WinPam, WinAsu IVES Košice, Čsl. armády 20, Košice 523.20 Dodávateľská faktúra
12.7.2023 Štítky pre psov BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce 250.00 Dodávateľská faktúra
11.7.2023 Oprava havarijného stavu strechy na dome smútku Ján Štofka, Slobody 7, 044 42 Rozhanovce 480.00 Dodávateľská faktúra
10.7.2023 Správa osobných počítačov 06/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 290.00 Dodávateľská faktúra
10.7.2023 Služby pevnej siete 06/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
10.7.2023 Výkon zodpovednej osoby 07/2023 Osobnýúdaj.sk - ZO,s.r.o. ,Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
3.7.2023 Tričká s potlačou BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce 279.20 Dodávateľská faktúra
27.6.2023 Licenčné poplatky - zverejňovanie nájomných zmlúv na CRZ 3W Slovakia, s. r. o., Melčice 589, 913 05 Melčice Lieskové 14.29 Dodávateľská faktúra
27.6.2023 Diplomy MČ + grafická príprava BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce 30.00 Dodávateľská faktúra
27.6.2023 Geometrický plán na určenie vlastníckeho práva GEOREAL - Peter Kollár, Barčianska 68, Košice 350.00 Dodávateľská faktúra
22.6.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 06/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
22.6.2023 Odvoz odpadu 1100 L kontajner KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
22.6.2023 Mesačný poplatok 10/06/2023 - 09/07/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 91.50 Dodávateľská faktúra
20.6.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 05/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 405.35 Dodávateľská faktúra
20.6.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 05/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 622.92 Dodávateľská faktúra
15.6.2023 Služby pevnej siete 05/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
5.6.2023 Deratizácia v mestskej časti Košice - Šebastovce ASANARATEX s.r.o., Park Angelinum 4, Košice 50.00 Dodávateľská faktúra
5.6.2023 Výkon zodpovednej osoby 06/2023 Osobnýúdaj.sk - ZO,s.r.o. ,Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
22.5.2023 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
22.5.2023 Mesačný poplatok 10/05/2023 - 09/06/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 88.50 Dodávateľská faktúra
22.5.2023 Predĺženie aktualizácie SET Endpoint Antivirus pre 5 PC na 1 rok Kundrát Slavomír - FAETON, Czambelova 9, Košice 175.20 Dodávateľská faktúra
18.5.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 05/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
18.5.2023 Nákup potrieb - Deň rodiny PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 133.85 Dodávateľská faktúra
16.5.2023 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 04/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 753.01 Dodávateľská faktúra
11.5.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 04/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 466.57 Dodávateľská faktúra
11.5.2023 Služby pevnej siete 04/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
11.5.2023 Zemný plyn 05/2022 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
5.5.2023 Správa osobných počítačov 04/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 290.00 Dodávateľská faktúra
5.5.2023 Výkon zodpovednej osoby 05/2023 osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
2.5.2023 Vodné a stočné za obdobie 10/2022 - 04/2023 VVS, a.s., Komesnkého č. 50, Košice 167.30 Dodávateľská faktúra
26.4.2023 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 03/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 1012.44 Dodávateľská faktúra
26.4.2023 Účtovné súvzťažnosti v samospráve - r. 2023 (publikácia) RVC Košice 44.00 Dodávateľská faktúra
26.4.2023 Autorská odmena za liecenciu na verejné použitie hudobných diel r. 2023 SOZA, Rastislavova č. 3, Bratislava 40.32 Dodávateľská faktúra
18.4.2023 Elektrina - Podbeľová 1, 03/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 350.75 Dodávateľská faktúra
18.4.2023 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
18.4.2023 Mesačný poplatok 10/04/2023 - 09/05/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 89.25 Dodávateľská faktúra
18.4.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 04/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
12.4.2023 Služby pevnej siete 03/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.30 Dodávateľská faktúra
12.4.2023 Kancelárske, hygienické, čistiace prostriedky pre MÚ PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 227.15 Dodávateľská faktúra
12.4.2023 Občasník - Šebastovčan BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce 298.56 Dodávateľská faktúra
12.4.2023 Zemný plyn 04/2023 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
29.3.2023 Oprava verejného osvetlenia Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 430.95 Odberateľská faktúra
28.3.2023 Nájomné - 1ks jednostranného reklamného zariadenia na ulici Šebastovskej 156 za obdobie 01/01/2023 - 30/06/2023 Akzent BigBoard a.s., Ivanská cesta 2D, Bratislava 100.00 Odberateľská faktúra
20.3.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za VO za rok 2022 - na trase MHD Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 480.11 Odberateľská faktúra
17.3.2023 Nájomné r. 2023 MASLEN s.r.o., Badín 655, Badín 20.00 Odberateľská faktúra
9.3.2023 Vyúčtovanie (SPP - vykurovanie ) r. 2022 3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice 61.05 Odberateľská faktúra
9.3.2023 Vyúčtovanie vodného a stočného za rok 2022 3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice 75.90 Dobropis
9.3.2023 Vyúčtovanie elektrickej energie za rok 2022 3RXL, s.r.o., Irkutská č. 12, Košice 1133.30 Dobropis
4.4.2023 Výkon zodpovednej osoby 04/2023 osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
4.4.2023 Správa osobných počítačov 03/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 290.00 Dodávateľská faktúra
30.3.2023 Prejazd/sypač, Zmiešaný posypový materiál KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 387.17 Dodávateľská faktúra
30.3.2023 Oprava porúch verejného osvetlenia (MHD) r. 2023 Marek Rusnák - M.R.SERVIS, Bronzová 8, Košice 430.95 Dodávateľská faktúra
21.3.2023 Mesačný poplatok 10/03/2023 - 09/04/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 88.50 Dodávateľská faktúra
21.3.2023 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
21.3.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 03/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
21.3.2023 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 02/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 996.38 Dodávateľská faktúra
21.3.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 02/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 531.26 Dodávateľská faktúra
14.3.2023 Služby pevnej siete 02/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
14.3.2023 Demontáž viačnočnej výzdoby Marek Rusnák - M.R.SERVIS, Bronzová 8, Košice 69.70 Dodávateľská faktúra
14.3.2023 Oprava porúch verejného osvetlenia Marek Rusnák - M.R.SERVIS, Bronzová 8, Košice 175.90 Dodávateľská faktúra
14.3.2023 Zemný plyn 03/2023 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
2.3.2023 Licenčné poplatky od 19/4/2023 - 19/04/2024 - nájomné zmluvy hrobových miest,... 3W Slovakia, 913 05 Melčice Lieskové 140.76 Dodávateľská faktúra
2.3.2023 Správa osobných počítačov 02/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 250.00 Dodávateľská faktúra
2.3.2023 Výkon zodpovednej osoby 03/2023 osobný údaj.sk,s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
2.3.2023 Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - r. 2022 Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice 1601.60 Dodávateľská faktúra
20.2.2023 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 91.68 Dodávateľská faktúra
20.2.2023 Mesačný poplatok 10/02/2023 - 09/03/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 117.91 Dodávateľská faktúra
20.2.2023 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 02/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 449.00 Dodávateľská faktúra
20.2.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 01/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 455.76 Dodávateľská faktúra
20.2.2023 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 01/2023 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 1241.65 Dodávateľská faktúra
15.2.2023 Právne služby JUDr. Jozef Tekeli, PhD. Associates,s.r.o., Hlavná 111/25, Košice 303.60 Dodávateľská faktúra
15.2.2023 Služby pevnej siete 01/2023 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
15.2.2023 Zemný plyn 02/2023 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 1174.00 Dodávateľská faktúra
7.2.2023 Výkon zodpovednej osoby 02/2023 osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
7.2.2023 Správa osobných počítačov 01/2023 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 250.00 Dodávateľská faktúra
3.2.2023 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 91.68 Dodávateľská faktúra
31.1.2023 Odvoz a likvidácia archívnych dokumentov Ing. Slavomír Petík - Vesta, Bohdanovce 162 60.00 Dodávateľská faktúra
31.1.2023 Prevádzka mobilnej aplikácie + webstránky Košice - Šebastovce r. 2023 Adsupra s.r.o., Hlavná 35, 044 12 Nižný Klatov 180.00 Dodávateľská faktúra
25.1.2023 Mesačný poplatok 10/01/2023 - 09/02/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 123.06 Dodávateľská faktúra
25.1.2023 Chemický posyp - zimná údržba KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 760.44 Dodávateľská faktúra
20.1.2023 Vlajka SR PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 15.00 Dodávateľská faktúra
20.1.2023 Hygienické potreby MÚ PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 30.00 Dodávateľská faktúra
10.1.2023 Služby verejnosti poskytované RTVS za r. 2023 RTVS, Mlynská dolina, Bratislava 56.83 Dodávateľská faktúra
3.1.2023 Výkon zodpovednej osoby 01/2023 osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
16.1.2023 Elektrina , Podbeľová 1, 12/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 136.09 Dodávateľská faktúra
16.1.2023 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 12/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 375.73 Dodávateľská faktúra
9.1.2023 Služby pevnej siete 12/2022 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
9.1.2023 Oprava porúch miestneho rozhlasu Marek Rusnák - M.R.SERVIS, Bronzová 8, Košice 128.80 Dodávateľská faktúra
9.1.2023 Montáž a demontáž vianočnej výzdoby Marek Rusnák - M.R.SERVIS, Bronzová 8, Košice 137.50 Dodávateľská faktúra
9.1.2023 Oprava porúch verejného osvetlenia Marek Rusnák - M.R.SERVIS, Bronzová 8, Košice 906.50 Dodávateľská faktúra
21.12.2022 Oprava havarijného stavu komunikácie - Repíková ul. II.časť Jukon - František Jurčo, Ukrajinská 32, Košice 1049.00 Dodávateľská faktúra
21.12.2022 Oprava havarijného stavu komunikácie - Rozmarínová ul., chodníka Repíková ul. Jukon - František Jurčo, Ukrajinská 32, Košice 190.00 Dodávateľská faktúra
21.12.2022 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 12/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 199.00 Dodávateľská faktúra
21.12.2022 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 11/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 369.35 Dodávateľská faktúra
21.12.2022 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
21.12.2022 Občasník - Šebastovčan BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce 241.44 Dodávateľská faktúra
19.12.2022 Deratizácia budov ASANARATEX s.r.o., Park Angelinum 4, Košice 50.00 Dodávateľská faktúra
16.12.2022 Umelecký honorár - Anna Gajová, projekt Usmievanka GAJA PROMOTION HOUSE s.r.o., Národná trieda 6, Košice 600.00 Dodávateľská faktúra
15.12.2022 Mesačný poplatok 10/12 - 09/01/2023 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 95.66 Dodávateľská faktúra
15.12.2022 Elektrina , Podbeľová 1, 11/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 122.65 Dodávateľská faktúra
15.12.2022 Služby pevnej siete 11/2022 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.00 Dodávateľská faktúra
15.12.2022 Zemný plyn 12/2022 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 451.00 Dodávateľská faktúra
7.12.2022 Správa osobných počítačov 11/2022 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 250.00 Dodávateľská faktúra
7.12.2022 Výkon zodpovednej osoby 12/2022 osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
23.11.2022 Mesačný poplatok 10/11 - 09/12/2022 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 94.91 Dodávateľská faktúra
23.11.2022 Seminár - "Pokladenica" RVC Košice 39.00 Dodávateľská faktúra
23.11.2022 Servis kosačky LT servis, Holubyho č. 1, Košice 167.90 Dodávateľská faktúra
23.11.2022 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 127.68 Dodávateľská faktúra
16.11.2022 Elektrina , Podbeľová 1, 10/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 126.76 Dodávateľská faktúra
16.11.2022 Kancelárske potreby PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 124.33 Dodávateľská faktúra
16.11.2022 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 11/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 199.00 Dodávateľská faktúra
16.11.2022 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 10/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 351.79 Dodávateľská faktúra
14.11.2022 Cintorín - informačná tabuľa, tabuľa zosnulých 3Wslovakia, 913 05 Melčice Lieskové 918.12 Dodávateľská faktúra
7.11.2022 Zemný plyn 11/2022 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 449.00 Dodávateľská faktúra
7.11.2022 Služby pevnej siete 10/2022 Telecom, a.s., Bajkalská č. 28, Bratislava 30.68 Dodávateľská faktúra
7.11.2022 Správa osobných počítačov 10/2022 František KOVÁČ, Tolstého č. 32, Košice 250.00 Dodávateľská faktúra
7.11.2022 Výkon zodpovednej osoby 11/2022 osobný údaj.sk - ZO,,s.r.o. , Námestie osloboditeľov č. 3/A, Košice 36.00 Dodávateľská faktúra
7.11.2022 Zástava SR - voľby KSK, OSO PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 15.00 Dodávateľská faktúra
7.11.2022 Vodné a stočné za obdobie 04 - 10/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 411.27 Dodávateľská faktúra
29.10.2022 Za výkon prác z ochrany pred požiarmi a za výkon prác z BOZP Ing. Judita Rybičková, Budapeštianska 5, Košice 150.00 Dodávateľská faktúra
29.10.2022 poplatok SPP SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 4.80 Dodávateľská faktúra
28.10.2022 Zemný plyn 09/2022 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 449.00 Dodávateľská faktúra
27.10.2022 VO - Šalviová ul. BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, Košice 2980.00 Dodávateľská faktúra
26.10.2022 Nájom/kontajner 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 19.68 Dodávateľská faktúra
26.10.2022 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 55.68 Dodávateľská faktúra
26.10.2022 Asfaltérske práce - MČ Košice - Šebastovce ASTEX s.r.o., , Pri bitúnku č. 11, Košice 4111.38 Dodávateľská faktúra
24.10.2022 Nájom/kontajner 1100L, odvoz O 1100L KOSIT, a.s., Rastislavova č. 98, Košice 73.68 Dodávateľská faktúra
24.10.2022 Stravné lístky - voľby KSK, OSO Up Déjeuner, s.r.o., Tomášikova č. 23/D, Bratislava 133.63 Dodávateľská faktúra
24.10.2022 Oprava havarijného stavu VO - Repíková ul. BELLATRIX, s.r.o., Popradská 80, Košice 3200.00 Dodávateľská faktúra
24.10.2022 Mesačný poplatok 10/10 - 09/11/2022 Orange Slovensko, a.s., Metodova č. 8, Bratislava 92.66 Dodávateľská faktúra
19.10.2022 Tabuľka A5 - cintorín BEKI Design, s.r.o., Repíková 1, Košice - Šebastovce 18.00 Dodávateľská faktúra
19.10.2022 Elektrina - dodávka a distribúcia, Papradia 9002, Šebastovská 34 - 10/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 199.00 Dodávateľská faktúra
19.10.2022 Elektrina , Šebastovská 9001, Podbeľová 1, 09/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 313.42 Dodávateľská faktúra
19.10.2022 Elektrina , Podbeľová 1, 09/2022 VSE a.s., Mlynská č. 31, Košice 159.04 Dodávateľská faktúra
12.10.2022 Archívne boxy Emba PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 164.75 Dodávateľská faktúra
12.10.2022 Kancelárske potreby PAPIER SERVIS, s.r.o., Južná trieda 66, Košice 62.28 Dodávateľská faktúra
12.10.2022 Zemný plyn 10/2022 SPP,a.s., Mlynské nivy č. 44/a, Bratislava 449.00 Dodávateľská faktúra
1