Sčítanie obyvateľov 2021 - asistované sčítanie je pozastavené a zakázané Tlačiť
SODB
Streda, 24 Február 2021 11:01

Do 31. 3. 2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov SR. Všetky potrebné informácie získate na www.scitanie.sk a v prípade potreby na miestnom úrade mestskej časti.

Vzhľadom na medializované aktivity falošných sčítacích asistentov Vám oznamujeme, že asistované sčítanie je pozastavené a zakázané. To znamená, že žiaden sčítací asistent nesmie navštíviť Vaše domácnosti a požadovať od Vás akékoľvek informácie. V prípade, že by Vás ktokoľvek v súvislosti so sčítaním obyvateľov doma navštívil alebo oslovil, neposkytujte mu žiadne informácie, nevpúšťajte ho do domácnosti a ihneď kontaktujte miestny úrad na tel. číslach 055/6768007 alebo 0907995912.