Administratívne poplatky Tlačiť
Prenájom a služby
Štvrtok, 12 Marec 2015 00:00

Administratívne poplatky Mestskej časti Košice - Šebastovce:

Administratívna činnosť
Výška poplatku
Overenie listiny (za každú začatú stranu)
2,00 €
Overenie podpisu (za každý podpis) 2,00 €
Vydanie potvrdenia o pobyte osoby 5,00 €
Vydanie potvrdenia - iné ako pobyt 3,00 €
Rybársky lístok
týždenný 1,50 €
mesačný 3,00 €
ročný 7,00 €
trojročný 17,00 €
Vyhlásenie v miestnom rozhlase
2,00 €
Známka pre psa 1,00 €
Kopírovanie A4 - jedna strana 0,10 €
Žiadosť o vydanie rozhodnutia o určení prevádzkovej doby 3,00 €
Vydanie osvedčenia o zápise samostatne hospodáriaceho roľníka do evidencie
6,50 €
Potvrdenie o vlastníctve záhrady resp. pozemku v súvislosti s vydávaním potvrdenia o predaji pestovateľských prebytkov na trhoviskách 3,00 €