Poplatky za prenájom kultúrneho domu Tlačiť
Prenájom a služby
Utorok, 20 Október 2009 19:47

Prenájom kultúrneho domu Mestskej časti Košice - Šebastovce sa riadi nasledujúcim cenníkom:

Prenájom sály pri usporiadaní svadobnej hostiny, osláv životného jubilea a iných rodinných udalostí
Cena
a) pre občanov s trvalým pobytom v MČ  
prenájom do 100 osôb 50,- € / deň
prenájom 100 - 150 osôb 70,- € / deň
prenájom nad 150 osôb 90,- € / deň
čistenie obrusov 1,50 € / kus
návleky na stoličky 1,- € / kus
sukňa banketová 3,- € / kus
b) pre občanov s trvalým pobytom mimo MČ  
prenájom do 100 osôb 85,- € / deň
prenájom 100 - 150 osôb 95,- € / deň
prenájom nad 150 osôb 115,- € / deň
čistenie obrusov 1,50 € / kus
návleky na stoličky 1,- € / kus
sukňa banketová 3,- € / kus
Prenájom sály pri usporiadaní karu Cena
a) pre občanov s trvalým pobytom v MČ  
sála 5,- € / deň
kuchyňa 5,- € / deň
čistenie obrusov 1,50 € / kus
poplatok za energiu 25,- € / deň
b) pre občanov s trvalým pobytom mimo MČ  
sála 15,- € / deň
kuchyňa 15,- € / deň
čistenie obrusov 1,50 € / kus
poplatok za energiu 15,- € / deň
Prenájom zasadačky MÚ
Cena
a) subjekty a organizácie pôsobiace mimo MČ 10,- € / hodina
b) subjekty - organizácie, podnikatelia a PO - pôsobiace v MČ 5,- € / hodina
c) fyzické osoby - bez rozdielu 50,- € / akcia
Poplatky pri každej akcii
Cena
Zapožičanie inventáru podľa počtu osôb pri každej akcii 0,20 € / osoba
Zapožičanie výzdoby, svietnik, váza, stuha... 0,50 € / kus
Vysvetlivky a upozornenia:
  • Uvedené nájomné je za 1 deň a je závislé od počtu osôb. Uhrádza sa stále za 2 dni. Sála sa preberá v piatok ráno a odovzdáva sa v pondelok podľa dohody s pracovníčkou MÚ.
  • V nájme za priestor je zahrnutý: prenájom sály, ktorá je klimatizovaná, balkóna, kuchyne so zariadením a vybavením, skladu s chladničkami, klimatizovanej miestnosti na zákusky a miestnosti na prezliekanie.
  • Poplatok za použitie klimatizácie je vypočítaný podľa kWh, ktorých stav sa odpisuje pri preberaní sály a následne pri odovzdávaní priestorov.
  • Kapacita sály je optimálne 110 osôb + balkón 30 osôb (orientačne).
  • Mestská časť prenajíma priestory a nezabezpečuje cateringové služby.
Sála sa neprenajíma na účely usporiadania diskoték, plesov a iných spoločenských podujatí, ktoré neorganizuje MČ Košice - Šebastovce