Daň z nehnuteľnosti a za psa Tlačiť
Ako a čo vybaviť
Štvrtok, 15 Október 2009 22:14

Tieto dane vybavuje priamo mesto Košice.

Samotnú evidenciu psov vybavuje Valéria Pahulyová.