Evidencia obyvateľstva Tlačiť
Ako a čo vybaviť
Štvrtok, 15 Október 2009 22:03

Vybavujú: Valéria Pahulyová a Eva Balogová

Telefón: 055 / 67 68 007, e-mail: Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript.

 

Občiansky preukaz:

Pri vybavovaní prvého občianskeho preukazu (po dovŕšení 15 rokov) je potrebné predložiť rodný list.
Bez správneho poplatku.

Pri vybavovaní druhého a ďalšieho občianskeho preukazu z dôvodu straty, poškodenia alebo straty platnosti občianskeho preukazu je potrebné potvrdenie o trvalom pobyte.
Správny poplatok: 5,00 € 

 

Prihlásenie na trvalý pobyt, prechodný pobyt:

K prihláseniu na trvalý (prechodný) pobyt žiadateľ predloží doklady:

  • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na trvalý pobyt,
  • rodný list,
  • list vlastníctva k nehnuteľnosti, kde sa chce prihlásiť na trvalý (prechodný) pobyt alebo čestné prehlásenie - súhlas vlastníka nehnuteľnosti o tom, že tam môže byť prihlásený na trvalý pobyt.

Na prechodný pobyt sa prihlasuje žiadateľ na dobu určitú, t.j. od - do. Prechodný pobyt sa končí dňom, dokedy bol pobyt povolený.
Správny poplatok: 5,00 €

 

Odhlásenie z trvalého pobytu:

Vybavuje sa na úrade príslušnom podľa miesta, kde sa žiadateľ prihlasuje na trvalý pobyt.

 

Zrušenie trvalého pobytu:

Je potrebné vypísať a riadiť sa tlačivom Návrh na zrušenie trvalého pobytu.